مسابقه رادیویی نماز در آیات قرآن

ستاد اقامه نماز با همکاری معاونت امور صدای استانها برگزار نماید

دانلود کتاب منبع سوالات : نماز در آیات قرآن

همچنین برای دریافت کتاب می توانید به سایت ستاد اقامه نماز کشور به نشانی www.namaz.ir و کانال رسمی این ستاد با عنوان قرارهفده به نشانی namaz_ir@ مراجعه کنید .