جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

روز قدس

 

 

پیام های رهبر معظم انقلاب در روز قدس

ویدئوی کامل سخنرانی رهبر در روز قدستولیدات ویدئویی

چرا روز قدس؟تاریخچه نامگذاری روز قدسسیاه ترین روز فلسطین