برنامه های صدا

روزحماسه

22 خرداد 1392

روزحماسه

به منظور انعکاس شور ونشاط مردم و حضور پرشکوه برای شرکت در  یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وچهارمین دوره انتخابات شوراها برنامه روز حماسه در رادیو خلیج فارس تهیه و تولید می شود.   برنامه روز حماسه از ساعت 7 صبح تا پایان برگزاری انتخابات بامردم استان هرمزگان همراه می شود و به انعکاس فضای پرنشاط و حضورگسترده مردم درشهرها و روستاهای استان هرمزگان خواهد پرداخت .  

تولیدات ویژه

برنامه های سیما

 • 1
 • 2

حماسه حضور

21 خرداد 1392

حماسه حضور

با هدف اطلاع رسانی از روند برگزاری انتخابات واهمیت حضور گسترده اقشار مختلف مردم در انتخابات ویژه برنامه تلویزیونی حماسه حضور از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 روز انتخابات از سیمای خلیج فارس پخش خواهد شد. حماسه حضور به رویداد مهم24 خرداد خواهد پرداخت  و انعکاس شور و نشاط مردم جهت تعیین سرنوشت...

یک قدم تا حماسه

18 خرداد 1392

یک قدم تا حماسه

به منظور هرچه با شکوه تر برگزار شدن انتخایات خردادماه سال 92 و در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب و نامگذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی حماسه اقتصادی، این برنامه تولید و پخش می شود. در این برنامه که ویژه دوره فراخوان تولید و پخش می شود شور و نشاط مردم برای حضور در انتخابات به تصویر کشیده می...

پشت صحنه برنامه ها

 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی
 • برگزاری انتخابات در بندرعباس
  برگزاری انتخابات در بندرعباس
  عکاس:محمدمیرابی