Skip to Content
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
صبح بالا شهر 06:10
قندپارسی 06:30
صبح بخیر هرمزگان 07:10
اخبار رادیو ایران 08:00
پایش 08:45
آهنگ تندرستی 09:15
غنچه ها 09:35
کلودنگ عشق 10:15
برآستان جانان 11:10
محراب عشق 11:30
نمایی از سازندگی گروه های جهادی
فعالیت گروه های جهادی
نماهنگ حماسه
نماهنگ حماسه
...
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تا آسمان (ویژه اذان صبح) 04:30
جمع خوانی قرآن کریم 04:40
دعای عهد 07:00
گاه گمن (زنده) 07:15
زیارت جامعه کبیره 07:20
اخبار استان(تکرار) 08:30
پزشک شما(تکرار) 09:00
سرپناه 10:00
تا آسمان (ویژه اذان ظهر) 11:20
سینمایی عشق ناب کشاورز (تکرار) 11:55

روز شمار بسیج

اوقات به افق :
اذان صبح 04:58:04 طلوع آفتاب 06:20:39
اذان ظهر 11:35:51 غروب آفتاب 16:50:55
اذان مغرب 17:08:00 نیمه شب 22:55:51