Skip to Content
خلیل
خلیل
ویژه برنامه خلیل با هدف انعکاس مراسم تشییع شهید خلیل...
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
کنچیل ستاره (تکرار) 03:00
قرآن ،اذان و ادعیه 04:05
سخنرانی 05:20
دعای عهد 05:50
صبح بالا شهر 06:05
ورزش باستانی 06:25
یک نکته از این معنی 06:55
صبح بخیر هرمزگان 07:10
نماهنگ حماسه
نماهنگ حماسه
...
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سرپناه(تکرار) 00:45
سریال ماه و پلنگ 01:45
ویدئوچک 03:45
جمع خوانی قرآن کریم 04:55
سخنرانی 05:55
نیوتن آخرین افسونگر 06:10
اسرار حج 06:40
ورزش صبحگاهی 07:00
اوقات به افق :
اذان صبح 04:58:32 طلوع آفتاب 06:29:39
اذان ظهر 13:10:06 غروب آفتاب 19:50:02
اذان مغرب 20:07:40 نیمه شب 00:30:06