سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | یک‌شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۱

صفحه اصلی

 

 

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  اخبار استان 130 دقیقه

 • 02:10

  کنچیل ستاره 80 دقیقه

 • 03:30

  نمایش 65 دقیقه

 • 04:35

  قرآن ،اذان و ادعیه 15 دقیقه

 • 04:50

  ترتیل یک حزب قرآن 60 دقیقه

 • 05:50

  دعای عهد 25 دقیقه

 • 06:15

  آفتاب حسن 45 دقیقه

 • 07:00

  صبح بخیر هرمزگان 60 دقیقه

 • 08:00

  اخبار رادیو ایران 45 دقیقه

 • 08:45

  پایش 30 دقیقه

 • 09:15

  آهنگ تندرستی 25 دقیقه

 • 09:40

  غنچه ها 35 دقیقه

 • 10:15

  کلودنگ عشق 45 دقیقه

 • 11:00

  بیست 85 دقیقه

 • 12:25

  برآستان جانان 40 دقیقه

 • 13:05

  مسابقه اوزال 25 دقیقه

 • 13:30

  نمایش 30 دقیقه

 • 14:00

  اخبار رادیو ایران 60 دقیقه

 • 15:00

  شما بپرسید 60 دقیقه

 • 16:00

  اخبار استان 20 دقیقه

 • 16:20

  نغمه ها 40 دقیقه

 • 17:00

  ورزش هرمزگان 30 دقیقه

 • 17:30

  وقتی جوونی 35 دقیقه

 • 18:05

  پسین هرمزگان 130 دقیقه

 • 20:15

  زیر سرگ بالاشهر 45 دقیقه

 • 21:00

  اخبار رادیو ایران 30 دقیقه

 • 21:30

  کنچیل ستاره 5 دقیقه

 • 21:35

  نمایش

 • 22:35

  چیچیکا