یاران ولایت

اسطوره های انقلاب ویژه برنامه ای است که به مناسبت هفته بسیج و با ساختار ترکیبی نمایشی از رادیو خلیج فارس تولید و پخش می شود.

تشکیل بسیج و پیام ها و روحیات ملکوتی و آسمانی بسیجیان خاطره ها و تاریخ انقلاب اسلامی را به خود معطوف ساخته است، در واقع بسیج و انقلاب از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. از آنجایی که بسیج جزیی از انقلاب و فرزند انقلاب است پیشینه و کارکرد آن نیز با اهداف مختلف انقلاب عجین گشته است. بسیج می تواند به سرعت در مقابل انواع مختلف بحران ها تغییر شکل دهد و سریعاً برای انجام مأموریت های محوله در شرایط متفاوت و مواجه شدن با موقعیت های گوناگون آماده گردد. بسیج دانش آموزی، دانشجویی، ادارات، طلاب. فرهنگیان، مهندسین، جامعه پزشکی، اساتید و آحاد بسیج هر کدام وظیفه و رسالت مهمی در جهت تحرک بخشی برای حرکت بزرگ اسلامی در حمایت از انقلاب را بر عهده دارند.

اسطوره های انقلاب با هدف تبیین و تشریح عملکرد بسیج استان هرمزگان در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی و با رویکرد اجتماعی به هفته بسیج پرداخته و با حضور مهمانان و فرماندهان بسیج به شرح عملکرد و برنامه های حوزه خود و برنامه های روز می پردازند.

این برنامه در 7 قسمت 75 دقیقه ای ساعت 16:15 در هفته بسیج از رادیو خلیج فارس پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده: سید جلیل هاشمی

گوینده: سعید دادی زاده- خانم پوریا

گزارشگر: سهیل مهر

تاریخ تولید: 29 آبان