رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

گوجه کاران هرمزگانی چشم انتظار پرداخت مطالبات - نمایش محتوای خبر

 

 

گوجه کاران هرمزگانی چشم انتظار پرداخت مطالبات

گوجه کاران هرمزگانی چشم انتظار پرداخت مطالبات

با گذشت چهار ماه از خرید گوجه کشاورزان بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب هنوز 310 کشاورز گوجه کار چشم انتظار مطالباتشان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مسئول تعاون روستایی هشتبندی گفت : طلب این کشاورزان بیش از 2 میلیارد تومان است .

رئوفی افزود : سازمان تعاون روستایی اسفند پارسال بیش از شش هزار و 800 تن محصول گوجه کاران را به نرخ تضمینی هر کیلو 300 تومان از کشاورزان خریداری و به کارخانه های استان های اصفهان و فارس ارسال کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت : علت تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان عدم تأمین اعتبار است.

حیدری پوری در نشستی که با کشاورزان در هشتبندی در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 94 داشت از پرداخت مطالبات گوجه کاران در مدت 10 روز خبر داده بود .