گفتمان رمضان

گفتمان رمضان با هدف کمک به هم اندیشی دینی وکم شدن اختلاف مذهبی با تکیه براشتراکات دینی در طول ماه رمضان از رادیو خلیج فارس پخش می شود.

این برنامه درساختاری گفتگو محور با حضور کارشناسان اهل سنت وشیعه به تشریح ابعاد گوناگون فریضه روزه برمبنای منابع موجود می پردازد.

گفتمان رمضان در30 قسمت 30 دقیقه ای تدارک دیده شده است که ساعت 17:50 هرروز از رادیو خلیج فارس پخش می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و نویسنده: مجتبی اکرامی

گوینده: سیدیحیی شریفی

تاریخ تولید: 1397