جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

گاومیش کوهان دار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گاومیش کوهان دار

گاومیش کوهان دار آمریکایی که جز جانوران پستاندار هستند و متوسط طول عمر طبیعی آنها بین12 تا 20 سال است و به صورت گله ای زندگی می کنند قد آنها  از سرشانه به 5 تا 6.5 فوت (1.5 تا 2 متر) می رسد و وزن آن می تواند به بیش از یک تن (907 کیلوگرم) برسد. با وجود جثه عظیمی که دارند، دوندگان سریعی هستند. زمانی که مجبور باشند می توانند با سرعت 40 مایل بر ساعت (65 کیلومتر بر ساعت) بدوند. طول شاخ های خمیده و نوک تیز آنها ممکن است به 2 فوت (61 سانتی متر) برسد.

این چرندگان بزرگ از علف های دشت ها، گیاهان، درختچه ها و بوته ها تغذیه می کنند. آنها در حالی که نشخوار می کنند، غذایشان را برمی گردانند و قبل از هضم نهایی آن را می جوند.
ماده گاوها و گاوهای نر بالغ عموما در گروه های مستقل و کوچک زندگی می کنند و در طول فصل جفت گیری در تابستان در گله های بسیار بزرگ گرد هم می آیند. گاوهای نر برای جلو افتادن در جفت گیری با هم درگیر می شوند و زورآزمایی می کنند، اما چنین رقابت هایی به ندرت خطرناک است. ماده گاوها بعد از گذراندن نه ماه دوره بارداری یک گوساله به دنیا می آورند.
گاومیش های کوهان دار آمریکایی دشت های وسیعی را تحت پوشش قرار می دهند و برای مجموعه دشت های هندوستان، اهمیتی اساسی دارند. طی قرن نوزدهم، مهاجران حدود 50 میلیون گاومیش را برای تامین غذا و تفریح و سرگرمی خود کشتند و بومیان آمریکا را از مهم ترین سرمایه طبیعی شان محروم ساختند. یک مرتبه گله های عظیم این حیوانات به تنها چند صد راس کاهش یافت. امروزه، شمار گاومیش های کوهان دار آمریکایی تا حدودی افزایش یافته و تقریبا 200.000 گاومیش در مزارع و شکارگاه های منطقه زندگی می کنند.