کنترل خشم

نام کتاب : کنترل خشم نویسنده : گیل لیندن فیلد مترجم : حمید شمسی پور

تعداد صفحات :256 صفحه

واژه خشم تصورات ترسناک و ناخوشایندی را در ذهن اکثر ما زنده می کند .از نظر ما آدم ها ، خشم هیجانی است که معمولا آن را با مفاهیم بدرفتاری و ناساگویی ،صدمه زدن ، خشونت و ویرانی تداعی می کنیم . اما این آوازه و حشتناک برای این هیجان طبیعی و بنیادی غیر منصفانه است . به یاد داشته باشیم خشم طوری طراحی شده تا و سیله ای مفید و سازنده برای بقا باشد .نویسنده در این کتاب سعی کرده مباحث مربوط به خشم مورد بررسی قرار دهد و مباحث مربوط به خشم از قبیل  درک و شناخت خشم ، کنترل خشم خود ، مقابله و برخورد با خشم دیگران و راهبرد های پیشگری از خشم بررسی کرده است .

قسمت های از کتاب :

با تامل بر تجربه خودمان از خشم بیشتر احتمال دارد پی ببریم که چه عاملی در کنترل این هیجان موثر و چه عاملی بی تاثیر است . افرادی که با خشم خود قطع ارتباط کرده اند نمی توانند خشم دیگران را درک کنند ، اما مهمتر و خطرناکتر ازآن، این است که آنها احتمالا حتی نمی توانند درک کنند که خشم در واقع چه کارکردی دارد . به همین دلیل است که افراد "خیلی خوب" هم در مواجه با انفجار خشم به شدت شگفت زده می شوند . آنها قادر نبوداند به نشانه های که بیانگر خشم فزاینده اند پی ببرند ، زیرا بخشی از تجربه خود آنها نبوده است .