جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹

کمک بیش از 930 میلیون تومانی نیکوکاران هرمزگانی در جشن عاطفه ها - نمایش محتوای خبر

 

 

کمک بیش از 930 میلیون تومانی نیکوکاران هرمزگانی در جشن عاطفه ها

 نیکوکاران هرمزگانی در جشن عاطفه ها بیش از 9 میلیارد و 326 میلیون ریال به دانش آموزان نیازمند کمک کردند .

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان گفت : بیش از 3 میلیارد و 584 میلیون ریال کمک نقدی و 5 میلیارد و 326 میلیون ریال کمک غیر نقدی جمع آوری شده است .

موصلی افزود : بیشترین کمک ها جمع آوری شده در شهرستان بندرعباس با 741 میلیون ریال بود .

وی گفت : در جشن عاطفه های پارسال 19 میلیارد ریال جمع آوری شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان افزود : این کمک ها در هزار و 500 پایگاه در استان جمع آوری شده است .

هرمزگان 11 هزاردانش آموز و 4 هزار دانشجو زیر پوشش کمیته امداد دارد .