کلودنگ عشق

برنامه کلودنگ عشق به منظور متنوع بودن هر بار با یک موضوع خاص و با حضور کارشناس و پخش گزارش های مردمی در خصوص موضوع  برنامه تهیه می شود و در فواصل برنامه ترانه. بخش آشپزی.خانه داری و آیتم های ضبطی دیگر پخش میشود.

 

شنبه: خانواده- سبک زندگی-  آشپزی

یکشنبه: پزشکی و تغذیه- داستانک نمایشی

دوشنبه: اجتماعی- آسیب های اجتماعی- آشپزی

سه شنبه: حقوقی / کودک.(یک هفته در میان) .داستانک نمایشی

چهارشنبه: آموزشی/ مشکلات تحصیلی-کنکور/ آشپزی

پنج شنبه: آداب و رسوم هرمزگان / آشپزی - خبر های خانواده- داستانک نمایشی

کلودنگ عشق  از شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 10.05 به مدت 55 دقیقه به صورت زنده و مستقیم بر روی آنتن می رود.

نکته مهم در این برنامه آن است که کلودنگ عشق با گویش هرمزگانی پخش خواهد شد.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

نویسنده: معصومه ناصری- مریم صابری

گوینده: فاطمه امیرابراهیمی- مریم نامی

گزارشگر:  مرتضی چشم براه

تاریخ تولید: 1398

تاریخ تولید: 1398