رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

کسب رتبه سوم واحداطلاعات واخبار مرکزخلیج فارس دربخش خبرتلویزیونی - نمایش محتوای خبر

 

 

کسب رتبه سوم واحداطلاعات واخبار مرکزخلیج فارس دربخش خبرتلویزیونی

     

معاونت اطلاعات واخبار صداوسیمای خلیج فارس ،درهشت ماهه اول امسال دربخش مجموعه خبرتلویزیونی رتبه سوم رادربین مراکز استانهاکسب کرد.به گزارش روابط عمومی صداوسیمای خلیج فارس،براساس ارزیابی اداره کل اخباراستانها ،  خبر مرکزخلیج فارس درهشت ماهه اول امسال با 23پله صعود نسبت به سال  گذشته موفق به کسب رتبه سوم دربخش مجموعه خبرتلویزیونی دربین مراکز استانی شد.بنابراین گزارش واحداطلاعات واخبار مرکزخلیج فارس درهشت ماهه اول سال گذشته موفق به ارسال 5گزارش فاخر نوع ب به اداره کل اخباراستانها شده بود اما درمدت مشابه سالجاری با ارسال 28 گزارش ضمن ، رشد23پله ای موفق به دریافت رتبه سوم دربین 33مرکز صداوسیما شد .شروع خوب – رضایت مخاطب - سناریو ودکوپاژ خوب ازجمله ملاک های ارزیابی اداره کل اخباراستانها برای ارزیابی خبر مراکز است .معاونت اطلاعات واخبارصداوسیمای خلیج فارس هرماه حداقل دوگزارش فاخرنوع( ب) رابه اداره کل اخباراستانها ارسال کرده است وهم اکنون با3بخش خبرتلویزیونی و4بخش خبررادیویی فعالیت دارد ودرهرهفته نیز باپخش سه گفتگوی ویژه خبری ویک بخش صدای شما باحضورمسئولین استانی پیگیری وپاسخگویی به مسایل ومشکلات مخاطبان ومهمترین دغدغه های مردم استان درزمینه های مختلف را دردستورکارخوددارد