رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

کسب رتبه برتر صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در جشنواره شهید رجایی - نمایش محتوای خبر

 

 

کسب رتبه برتر صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در جشنواره شهید رجایی

در ارزیابی عملکرد سال 97 دستگاههای اجرایی ، صدا و سیما مرکز خلیج فارس در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان در بخش تعامل بین بخشی و فرابخشی بعنوان دستگاه برتر دست یافت.

در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی که با حضور مدیران اجرایی ، کارشناسان و کارمندان دستگاههای اجرایی برگزار شد از صدا و سیمای مرکزخلیج فارس بعنوان دستگاه برتر تقدیر بعمل آمد.