کتاب شهر مطلوب سالمندان

کتاب شهر مطلوب سالمندان

 نام کتاب: شهر مطلوب سالمندان (تطبیق شهرها با نیازهای سالمندان)

 نوشته ی: مهندس الهام میرچولی -دکتر زهره داودپور

 انتشارات انديشه‌سرا – با ﻣﺴﺅوليت بهزاد پاكروح

 مقدمه

 یکی از پدیده‌های جهان امروز، افزایش سن و پیرشدن جمعیت است. بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال 2025‌ میلادی، از هر هفت نفر در جهان، یک نفر بیش از 60 سال خواهد داشت. با توجه به این که این گروه به عنوان یک گروه ویژه، نیازهای ویژه و خاص خود را دارند ضروری است که سکونت‌گاه‌ها به‌ویژه شهرها با این نیازها تطبیق یابند، بنابراین در کتاب پیش‌ رو با توجه به نظریات، اقدامات صورت پذیرفته در اقصی نقاط جهان و همچنین بررسی موردی در شهر تهران، راه‌کارهایی در جهت رفاه، آسایش و آرامش هرچه بیشتر شهروندان سالمند ارائه گردیده است.