کتاب سرزمین هرموز

نام کتاب : سرزمین هرموز در تاریخ سیاسی حکومتی میناب، نویسنده : حسین فراغ دل ، سال انتشار :1388، تعداد جلد : 2 جلد ، تعداد صفحات: 1086 صفحه، موضوع : تاریخ ، هرمزگان و میناب

کتاب سرزمین هرموز  در تاریخ سیاسی حکومتی میناب توسط حسین فراغ دل در خصوص تاریخ کهن شهرستان میناب نوشته شده است .نویسنده با استفاده از متون و کتاب های قدیمی و اسناد موجود تاریخی در خصوص میناب که در گذشته به هرموز معرف بود دست به پژوهش و تحقیق زده ونتایج آن را به صورت کتابی منتشر نموده است تا منبع خوبی برای آشنایی جامعه به خصوص نسل جوان  از تاریخ و گذشته میناب باشد. نویسنده  دراین کتاب به مسائل اجتماعی ، سیاسی و تاریخی  میناب در ادوار گذشته و در حکومت های مختلف پرداخته است .

جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
خیلی عالی عبدالرسول ۱۳۹۶/۰۶/۸ ۱۰:۴۵

عبدالرسول
خیلی عالی
+2 (2 آرا)
پست شده در ۱۳۹۶/۰۶/۸ ۱۰:۴۵