رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

کاهش 30 درصدی پرونده های موجود در دستگاه قضایی - نمایش محتوای خبر

 

 

کاهش 30 درصدی پرونده های موجود در دستگاه قضایی

کاهش 30 درصدی پرونده های موجود در دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت : پرونده های موجود در دستگاه قضایی 30 درصد کاهش یافته است.

حجت الاسلام اکبری در دیدار با قضات و کارمندان دادگستری استان افزود : پرونده های موجود در شعبه های عمومی حقوقی استان 22 و نیم درصد ، جزایی 45 و نیم ، اجرای احکام مدنی 36 و شش دهم و احکام کیفری 26 و یک دهم درصد کاهش داشته است.