رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

کاهش آلودگی در پالایشگاه نفت بندرعباس - نمایش محتوای خبر

 

 

کاهش آلودگی در پالایشگاه نفت بندرعباس

کاهش آلودگی در پالایشگاه نفت بندرعباس

تهدیدهای زیست محیطی پالایشگاه بندرعباس کاهش یافت.

مدیر عامل پالایشگاه نفت بندرعباس گفت : با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته بیش از 18 تن در ماه از تولید لجن در این پالایشگاه کاهش یافته است.

نامور افزود : میزان تولید لجن مازاد حاصل از تصفیه پساب پالایشگاه بندرعباس ماهانه 40 تا 50 تن است.

وی گفت : استفاده از این روش علاوه برکاهش مخاطره های زیست محیطی موجب کاهش هزینه های مدیریت پسماند می شود.

از فرآیند ازناسیون به عنوان یک روش اکسیداسیون پیشرفته برای کاهش مقدار لجن بیولوژیکی حاصل از تصفیه پساب پالایشگاه نفت بندرعباس استفاده شده است.

ازناسیون لجن مورد آزمایش موجب کاهش مقدار لجن، بهبود شرایط ته نشینی و کاهش بار آلودگی شده است.

در این روش ازن در مدت زمانی 80 دقیقه به مواد پساب تزریق می شود که باعث کاهش لجن نهایی می شود.

استفاده از روش ازناسیون موجب کاهش 36 درصدی لجن نهایی و 42 درصدی میزان بارآلودگی لجن می شود.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما