چهل خوان

بمناسبت آغاز هفته بسیج  رادیو خلیج فارس مسابقه رادیویی با عنوان چهل خوان را تدارک دیده است که این برنامه با محتوا و محوریت بسیج و با هدف اطلاعاتی آموزشی در یک قسمت  تهیه و تولید می شود.

چهل خوان در یک قسمت 25 دقیقه ای ساعت 17:20روز جمعه از رادیو خلیج فارس از صدای خلیج فارس پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: عباس ایرانمنش

تاریخ تولید: 1399