چطور با بچه ها حرف بزنیم تا به حرفهایمان گوش بدهند

نام کتاب : چطور با بچه ها حرف بزنیم تا به حرفهایمان گوش بدهند نویسنده : الن سبر الیان مازلیش  مترجم : شیرین یزدانی ناشر : انتشارات ارمغان گیلار  تعداد صفحات : 192 صفحه موضوع : رفتار والدین ، ارتباط بی اشخاص

رابطه بین والدین و فرزندان رابطه ای کاملا شخصی و خصوصی است . به نظرمی رسد درست نباشد که به والدین وفرزندانشان بگوییم که با یکدیگر باید چگونه حرف بزنند وچگونه ارتباط برقرار کنند . اما باید مهارت های برقراری ارتباط میان والدین وفرزندانشان به آنها یاد داد .

نویسنده دراین کتاب تلاش کرده اطلاعات کافی در مورد نحوه ی تربیت فرزندنتان در اختیار شما قرار دهد . با مطالعه این کتاب می توانید بارفتار منفی فرزندانتان کنار بیایید و به او یاد بدهید که چگونه خشم ،عصبانیت و نگرانی هایش را ابراز و کنترل کند ، فرزندانتان به همکاری بیشتر تشویق کنید و...

این کتاب منبع خوبی برای آموزش خانواده ها برای آشنای چگونگی ارتباط با فرزندان می باشد .

قسمت های از کتاب :

وقتی فرزندم به من می گوید که من بی انصافم و مرا دوست ندارد ،از دست او عصبانی می شوم و نمیدانم باید چه عکس العملی نسبت به او نشان دهم .

اگر از شنیدن چنین جملاتی نارحت می شوید ، به فرزندتان بگویید که از دست او نارحت شده اید و دوست ندارید این جملات را از زبان او بشنوید . به او بگویید که اگر از دست شما عصبانی است باید به نحو دیگری با شما حرف بزند تا شما نیز بتوانید به او کمک کنید