جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

پیش بینی برداشت 90 هزار تن گوجه فرنگی در میناب - نمایش محتوای خبر

 

 

پیش بینی برداشت 90 هزار تن گوجه فرنگی در میناب

پیش بینی برداشت 90 هزار تن گوجه فرنگی در میناب

از آغاز فصل برداشت گوجه فرنگی تاکنون ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول از زمینهای کشاورزی بخش توکهور و هشتنبدی میناب برداشت شده است .

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، مسئول جهاد کشاورزی بخش هشتبندی پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت بیش از ۹۰ هزار تن از زمین های کشاورزی این بخش برداشت شود .

نکویی افزود : گوجه فرنگی برداشت شده به شهرهای تهران ، اصفهان ، تبریز و مشهد و به کشورهای عراق و روسیه ارسال می شود .

 فصل برداشت گوجه فرنگی از اواسط دی آغاز شده است و تا اردیبهشت ادامه دارد .