جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

پیشرفت های استان هرمزگان - صفحه محتوایی عمومی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

پیشرفت های استان هرمزگان

هرمزگان از استان های بسیار محروم در ابتدای انقلاب اسلامی بود و بسیاری از شاخص های آموزشی و بهداشتی و اقتصادی رشد بسیار پایینی داشت اما به برکت  انقلاب اسلامی و توجه به مناطق محروم این استان در مدار رشد و پیشرفت قرار گرفت و اکنون  به قطب کشاورزی/ صیادی و صنعتی تبدیل شده است.