پیراهن قشمی (کویتی)

تن پوش دیگری که زنان جزایر به ویژه جزیره قشم و هرمز بر تن می کنند، پیراهن کویتی یا پیراهن قشمی است. پیراهن کویتی از نظر جنس ، نفیس و اغلب به رنگ های آبی و سبز با زمینه گلدار یا تک رنگ دوخته می شود و قد آن تا روی قوزک پا می باشد. این پیراهن آستین های ساده ای دارد که مچ آستین را تنگ تر گرفته و با دکمه می بندند. بر روی لبه ی آستین و جلو سینه نیز با چرخ و نخ های خوسی و رنگی، گلدوزی می کنند. از آنجا که این پیراهن در گذشته از کشور های عربی وارد استان می شد به آن پیراهن کویتی نیز گفته می شد.

پیراهن قشمی از نظر شکل ظاهری مانند عباهای مردانه است که آستین های فاقد حلقه آستین دارد و به صورت راسته به بالا تنه وصل می گردد که به آن استون می گویند و در قسمت مچ دست سر آستین ها با استفاده از دکمه ها باز وبسته می شوند.

در طرفین پیراهن تکه ای به طول پیراهن زیر آستون به تنه اصلی وصل می گردد که به آن <تی ریس>می گویندو در فاصله بین <تی ریس>و <استو>یک تکه مربع شکل می دوزند تا گشادی حلقه آستین را تامین نماید که به آن <چهارگو>می گویند. قسمت اصلی و جلوی پیراهن که آن را <تن> می نامند ،تا روی ناف چاکی دارد که <ملسن>نامیده می شود. ملسن و دور گردن را که به آن <گریپ>می گویند را اغلب با سوزن دوزی و زری دوزی تزیین می کنند.

منبع: کتاب بادله پوشان، نویسنده: فاطمه باستانی ، عکاس : عبدالحسین رضوانی.