جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

پرداخت مطالبات بازنشستگان هرمزگانی تا پایان سال - نمایش محتوای خبر

 

 

پرداخت مطالبات بازنشستگان هرمزگانی تا پایان سال

پرداخت مطالبات بازنشستگان هرمزگانی تا پایان سال

استاندار هرمزگان گفت : مطالبات بازنشستگان دستگاههای اجرایی استان ، تا پایان سال جاری پرداخت می شود.

جاسم جادری افزود : به تازگی 80 میلیارد ریال برای مطالبات بازنشستگان استان ، در اختیار خزانه هرمزگان قرار گرفته است.

وی گفت : حدود 65 میلیارد ریال از این رقم مربوط به مطالبات بازنشستگان جهاد کشاورزی و زیرمجموعه های آن مانند شیلات و دامپزشکی و دیگر دستگاه های مرتبط بوده و بقیه نیز برای پرداخت مطالبات بازنشستگان سایر دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای اداری استان با اشاره به قرار گرفتن هرمزگان در فصل کاری از مدیران دستگاه های اجرایی خواست هر چه زودتر نسبت انتخاب پیمانکار برای پروژه ها اقدام کرده و اولویت کاری خود را ، اتمام پروژه های نیمه تمام قرار دهند.

منبع : ایرنا