جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

پارسی شو(واپسدهی) - صفحه محتوایی عمومی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

پارسی شو(واپسدهی)

 

در بین این همه زبان یکی از زبان های اصیل و ریشه دار زبان ما ایرانیان است زبانی که به قدمت تاریخمان است. زبانی که قرن های متمادی توسط گذشتگان ما حفظ شد و امروز بدین صورت برای ما باقی مانده است.