جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

پارسی شو (نوبت) - صفحه محتوایی عمومی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

پارسی شو (نوبت)

 

در بین این همه زبان یکی از زبان های اصیل و ریشه دار زبان ما ایرانیان است زبانی که به قدمت تاریخمان است. زبانی که قرن های متمادی توسط گذشتگان ما حفظ شد و امروز بدین صورت برای ما باقی مانده است.