ویژه عید غدیر |تاریخ 94/7/10

1- یدالله نسترن

2- علی اکبر معدود

3- فائزه مهرانی

4- رضا عزتی

5-لیلا رضایی پور

6- حسین توحدی

7- مسعود ترابی

8- نسرین نوری

9- فروغ مهرانی

10- بهاره قادری