جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

همت بلند - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

همت بلند

این برنامه به معرفی فعالیتهای یکی از کشاورزان نمونه استان می پردازد.

همت بلند را سلیمان بازدار تهیه و تولید می نماید و پیروزاده نیز وی را در این برنامه یاری می دهد.