جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

نوحه خوانی مرحوم محمد ناخدا - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

نوحه خوانی مرحوم محمد ناخدا

نوحه خوانی مرحوم محمد ناخدا...

ناخدا متولد ۱۳۱۳ بندرعباس بودند

از ۸ سالگی نوحه خوانی را شروع کرد

پایگاه اصلی عزاداری ایشان منبرتن مسلم و منبر سرریگ بوده است

 وی از سن ۲۰ سالگی نابینا شدند

این عزاداری سال ۶۸ ضبط شده است

مرحوم محمد ناخدا در سال ۷۳ در سن ۶۰ سالگی دعوت حق را لبیک گفت