نغمه ها

پخش ترانه و آوازهای مناطق مختلف ایران در برنامه نغمه های صدای خلیج فارس
نغمه ها عنوان برنامه ای است با محوریت معرفی ترانه ها و تصنیف ها و آوازهای مناطق مختلف ایران که در رادیو خلیج فارس تهیه شده است.
این برنامه در 80 قسمت 45 دقیقه ای تهیه شده که هر روز بجز جمعه ها ساعت 16:15 با بخش های پیامک – تلفن – شعر خوانی و درخواست مخاطبان درخصوص پخش آهنگ های درخواستی آنها از رادیو خلیج فارس پخش می شود.
نغمه ها برنامه موسیقیایی رادیو خلیج فارس است که باهدف فراهم آوردن لحظه های لذت بخش همراه با آرامش برای مخاطبان در دست تهیه وتولید است.
درهربرنامه بخش ثابتی از برنامه به ترانه های بومی استان نیز اختصاص دارد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: معصومه ناصری

تاریخ تولید: 1399