نغمه های عاشورایی

نغمه های عاشوارایی دیگر ویژه برنامه محرمی رادیو خلیج فارس است که به نغمات مذهبی نواحی مختلف کشور بویژه استان هرمزگان می پردازد. در ۲۰قسمت ۳۰ دقیقه ای درماه محرم تقدیم مخاطبان صدای خلیج فارس می شود.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: نعیمه حمزه وی

تاریخ تولید: 1401