مکث

«مکث»  برنامه ای از رادیو خلیج فارس است که به موضوع لزوم ایجاد تغییر مثبت در زندگی می پردازد .

این برنامه با هدف ارتقاء سطح زندگی ایرانی و حذف عادات ناپسند و تقویت عادات و سنتهای مثبت و بهبود سطح زندگی شهروندان تولید و پخش می شود .

قالب برنامه مکث گزارشی است و در کنار آن آیتمهای موسیقی و مباحث کارشناسی را نیز شامل می شود. .در ابتدای برنامه گزارشگر به سراغ مردم رفته و نظرات مخاطبان  را درباره موضوعات مختلف می پرسد و در پایان کارشناس به جمع بندی موضوع می پردازد . موضوعات برنامه شامل سبک زندگی ایرانی اسلامی- آموزش حقوق شهروندی و نکات مفیدی برای بهبود زندگی است.

شما می توانید این برنامه را روزهای زوج ساعت 9 صبح  به مدت ده دقیقه ازرادیو خلیج فارس بشنوید.  .

تهیه کننده و گزارشگر این برنامه سهیل مهر است . €

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و گزارشگر:سهیل مهر

تاریخ تولید: 1396