رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

موفقیت حوزه معاونت فنی مرکز خلیج فارس در پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه - نمایش محتوای خبر

 

 

موفقیت حوزه معاونت فنی مرکز خلیج فارس در پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه

 

در پانزدهمین جشنواره بین المللی فنی سازمان ، حوزه معاونت فنی مرکزخلیج فارس در دو بخش حائز رتبه برگزیده شد.

کسب رتبه برگزیده مدیریت های ساختمان و تأسیسات مراکز استانها در (گروه الف) به آقای  خرمی مدیر تأسیسات و ساختمان مرکز خلیج فارس و کسب رتبه برگزیده مدیریت های ارتباطات زمینی مراکز استانها (گروه الف) به محمدحسین عبدلی مدیر فرستنده ارتباطات زمینی مرکز خلیج فارس به پاس تلاش برای پیشبرد اهداف ستادی و نیز ارتقای جایگاه حوزه فنی سازمان اختصاص یافت و لوح سپاس اجلاس پانزدهم دریافت کردند .