موسی بندری

موسی بندری، شاعر پست مدرن هرمزگان در بندرعباس متولد شد . او سالهای زیادی از عمر خود را وقف فرزندان هرمزگان نمود به طوری که تمام شاعران سپید سرای هرمزگان از سفره ادب و دانش موسا بندری خوشه ها برچیده اند و بعضا خود به مقام استادی رسیده اند . روی هم وی شاعر تاثیر گذار در ادبیات و شعر هرمزگان است . موسا بندری در علاوه بر شعر در داستان نویسی، مقاله و تحقیق و نقد دارای آثاری می باشد که می توان به : شعر معاصر زن هرمزگان که در سال 1385 منتشرشده و نامه باز شده و تار سیاه که در سال 1382 منتشر شده است  اشاره کرد .