رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

موزه مردم شناسی بندرکنگ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

موزه مردم شناسی بندرکنگ

موزه مردم شناسی و دریانوردی بندرکنگ که توسط افراد خیر، ناخداها و جاشوهای این بندر تاسیس شده است که در این موزه وسایل و نقشه هایی که ناخداها و جاشوها در زمان دریانوردی از آنها استفاده می کردند به معرض نمایش در آمده است.