جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

منزل فکری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

منزل فکری

Loading the player...

                                         بناي منزل فكري درابتداي شهر ازمدخل ورودي كه به طرف بندرعباس است قرارگرفته ، اين بنا تقريباً نزديك به دريا بوده وازطرف شرق وشمال به منازل مسكوني وازطرف غرب به كوچه وازطرف جنوب به خيابان اصلي ورودي شهرمحدود است.درمحله پاكرتي¬ها كه يكي ازمحله هاي قديمي شهراست ،قراردارد، بنای فكری توسط یكی ازتجارمعروف بندرلنگه بنام عبدالواحدفكری حدود 80 سال پیش ساخته شده است .معماری این بنا با بادگیرهای خود جلوه خاصی به شهر بخشیده ویكی از الگوهای شاخص  بناهای منطقه است.خانه فكری دارای 7 بادگیر دوحیاط بیرونی واندرونی 25 اتاق وباغچه هایی با گلهای كاغذی بسیار زیبا می باشد.بافت شهري بندرلنگه درحال حاضر داراي بيش از 15 محله مسكوني مي باشد وسبك معماري آن تشكيل شده ازبادگيرها وسايرمشخصات معماري گرمسيري است.

تاريخچه بنا :
بناي فكري دردوره قاجارتوسط تاجري معروف بنام فكري احداث گرديده است وبنا نيزبنام باني آن مشهور گرديده است. اين بنا دردوران آباداني خود ،ساختماني مسكوني بوده ودرحال حاضر تبديل به دفترميراث فرهنگي بندر لنگه شده است .ساختمان عمدتاً از دو قسمت اصلي تشكيل شده است كه مابين آنهاحياط بوده و اين دو قسمت بوسيله حجره هايي پشت سرهم دركناره هاي حياط به يكديگرمربوط مي شوند.درقسمت جنوبي ساختمان نيزحياطي ديگر قرار دارد كه درب اصلي ورودي ساختمان پشت اين درب است .