رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

مشارکت همکاران مرکز خلیج فارس برای اهدای زندگی - نمایش محتوای خبر

 

 

مشارکت همکاران مرکز خلیج فارس برای اهدای زندگی

کارکنان صدا و سمیای مرکز خلیج فارس به همراه مدیر کل ، معاونان و مدیران با اهدای 9000 واحد خون در این امر خیر و انسان دوستانه شرکت کردند .

صداوسیمای مرکزخلیج فارس یکی از پایگاه های فعال برای اهدای خون است که با حضور پایگاه سیار انتقال خون زمینه مشارکت برای همکاران فراهم می شود .

استان هرمزگان از جمله استان هایی است که به خون و فرآورده های خونی نیاز مبرم دارد.