مسابقه 1091

رادیو خلیج فارس همزمان با شروع ماه مبارک رمضان مسابقه رادیویی 1091 را تقدیم علامقندانش می کند . هدف این برنامه ایجاد فضایی دینی و معنوی در ماه رمضان برای مخاطب استانی و همچنین دادن اطلاعات مربوط به ماه رمضان به شنونده و ایجاد فضایی معنوی و پرنشاط می باشد.

مسابقه 1091 به مدت 20 دقیقه وبه صورت ضبطی تهیه میشود وشرکت کننده ها به صورت تلفنی با برنامه همراه هستند

مسابقه چهار مرحله دارد:.مرحله اول :بخش سوالات اطلاعات عمومی که به طور جدا گانه از هر شرکت کننده چهار سوال پرسیده میشودوجمع امتیازات برای هر کدام 40 میباشد

مرحله دوم :معرفی بزرگان  در دو بخش  که هر بخش 10 امتیاز دارد و مخاطب باید نام افراد را حدس بزند.

مرحله سوم :تلاوت یکی از قاریان پخش میشود که شرکت کننده باید به نام قاری اشاره کند این بخش 20 امتیاز دارد

مرحله چهارم :یک سوال احکام توسط کارشناس مذهبی پخش میشود وبعداز جواب شرکت کننده ها خود کارشناس جواب کامل را میدهد. این مرحله نیز20 امتیاز دارد.

این برنامه در 30 قسمت 20 دقیقه ای هر روز ساعت 17 از رادیو خلیج فارس پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مریم صابری

نویسندگان: صابری- جعفری- رضوی

گوینده: رزاقی

 

تاریخ تولید: 1396