جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

مسابقه جی بل |تاریخ94/09/25تا94/10/12 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

مسابقه جی بل |تاریخ94/09/25تا94/10/12

نام برنامه : جی بل
  • جی بل

 

توضیحات :

1-لطیفه زمانی فر

2-مصطفی نصیری

3-نرگس محبوبی

4-بهمن قاسمی

5-فاطمه ناظری

6-سید ابراهیم موسوی

7-لیلا ابوالقاسمی

8-عباس عهرب بازمانده

9-عاطفه مرادی

10-محمد ملت خواه

11-زهرا عطایی

12-قاسم کمالی

13-علی طاهریان