رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

مرّ قانون را رعایت کنید - صفحه محتوایی انتخابات

 

 

مرّ قانون را رعایت کنید

حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب در دیدار با دست اندرکاران برگزاری انتخابات در تاریخ 13 دی ماه سال 1394 درخصوص «رعایت قانون در انتخابات» می فرمایند: «بنده همیشه به دست‌اندرکاران ذیربط در قضیّه‌ انتخابات تأکیدم این است که می گویم پا را جای قرصی بگذارید؛ جای قرص، نقطه‌ی قانونی است؛ قانون. مرّ قانون را رعایت کنید. به نهادهای قانونی اهانت نشود؛ این را توجّه کنید. یک نهاد قانونی را که یک وظایفی دارد، نباید مورد افترا قرار بدهیم یا مورد اهانت قرار بدهیم. نهاد قانونی، نهاد قانونی است؛ نه ‌اینکه اشتباه نمی کند؛ هر نهاد قانونی ‌ای مثل همه‌ ی آدم ها، مثل این حقیرِ پُر از تقصیر و اشتباه ممکن است اشتباه کنیم. امّا این موجب نمی شود که ما یک نهاد قانونی را مورد اهانت قرار بدهیم، در انظار عمومی، در تبلیغاتمان، در حرف های خودمان تخفیف کنیم؛ نه، این باب اگر باز شد، هرج‌ و مرج خواهد شد. خب، سلیقه‌ ی جنابعالی این است، به فلان نهاد قانونی بی‌احترامی می کنی، یکی دیگر سلیقه ‌ی دیگری دارد، به آن نهاد قانونی ‌ای که تو به آن وابسته هستی بی‌احترامی می کند؛ این خوب است؟ این باب را باز نکنند. اذهان عمومی را مشوّش نکنند که آقا، معلوم نیست چه خواهد شد، نمی دانیم چه خواهد شد. این کار بسیار غلطی است؛ قبلاً هم من تذکّر داده‌ام؛ بگذارید مردم همچنان‌که حق است، همچنان‌که واقع است، با شوق، با ذوق، با نشاط بروند به سمت انتخابات. تشویش افکار عمومی کار بسیار غلطی است؛ مردم را به انتخابات بدبین نکنند».