مرز پرگهر

مرز پرگهر ویژه برنامه روز ملی خلیج فارس است که از رادیو خلیج فارس تهیه و پخش می شود.

در این برنامه ضمن پوشش همایش روز ملی خلیج فارس به ارائه اطلاعاتی در باره ی مهمترین وقایع تاریخی خلیج فارس و اهمیت استراتژیک آن می پردازد.

مرز پرگهر از آیتم های مختلفی از جمله مصاحبه و گزارش ، موسیقی ، تلفن ، پیامک و ... تشکیل شده است و در یک قسمت 120 دقیقه ای با ساختار کلامی پیامی در روز ملی خلیج فارس ساعت 8:30 از رادیو خلیج فارس پخش می شود.


 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و نویسنده : معصومه ناصری

تاریخ تولید: 1399