جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

مردم آمریکا بازنده بزرگ این مناظره بودند - صفحه محتوایی عمومی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

مردم آمریکا بازنده بزرگ این مناظره بودند


کارشناسان رسانه های جهان معتقدند صرف نظر از این که کدام نامزد را می‌توان فرد پیروز نخستین مناظره انتخاباتی آمریکا دانست، باید گفت: این مناظره یک بازنده بزرگ داشت؛ مردم آمریکا