جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

محدوده صوتی - نمایش محتوای موسیقی

 

 

محدوده صوتی

محدوده صوتی یا منطقه صوتی، مجموعه اصواتیست که هر ساز موسیقی توانائی تولید آن را دارد. به گفته دیگر مجموعه اصواتی که در محدوده بین زیرترین و بم‌ترین صدائی که هر ساز می‌تواند تولید کند.


نمایش نت " دو "وسط در چهار منطقه صوتی در موسیقی

 

کلید های مختلف برای استفاده در هر منطقه صوتی(موسیقی)و نمایش نت "دو" وسط در هر کدام از این مناطق صدائی

 

 

 

صفحه کیلد پیانو و نمایش محل قرار گرفتن نت " دو " وسط در پیانو (به رنگ زرد)

همانگونه که در تصاویر بالا مشاهده می‌شود نت " دو " وسط با هر کلید در جاهای مختلف بر روی پنج خط حامل قرارمی‌گیرد(اما در واقع تمامی آنها یک صدا است)