جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

مجله فرهنگ و هنر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

مجله فرهنگ و هنر

این برنامه در ساختار گزارشی و به تعداد 48 برنامه 20دقیقه ای تهیه می شود. مجله فرهنگی هنر با استفاده از گزارش و مصاحبه با هنرمندان و اصحاب هنر استان هرمزگان می کوشد تا افراد شاخص در زمینه فرهنگ و هنر را معرفی نماید. تهیه کنندگی وکارگردانی این برنامه تلویزیونی برعهده فرشید ایرانپرست می باشد و عباس رنجبرزاده بعنوان تدوینگر وی را همراهی می کند.