جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

قبول دخالت نظامی و سیاسی آمریکا در اکثر کشورها از نامزد حزب دموکرات - صفحه محتوایی عمومی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

قبول دخالت نظامی و سیاسی آمریکا در اکثر کشورها از نامزد حزب دموکرات

ترامپ ظاهراً از ارتش کشورش دفاع کرد اما اشاره ای به تعداد کشته شدگان ارتش آمریکا در سالهای اخیر نکرد