قبله دعا

در بندرکنگ همچون دیگر مناطق جنوبی کشورمان ،مردم همیشه با کم آبی روبرو هستند.از این جهت برای تامین آب معیشت خود،باران بزرگترین نعمت الهی محسوب میشود.از سالهای گذشته درموقعی از سال مردم برای طلب باران از خداوند مراسمی بنام قبله دعا برگزار میکنند.

در روز جمعه اوایل زمستان (آذرماه یا دی ماه)امام جمعه در مسجد جامع اعلام میکند که فلان روز در فلان محل جمع شوید وقبل از رفتن به قبله دعا چهارروز روزه بگیرید.مردم صبح روز چهارم در حالی که روزه هستند به قبله دعا میروند.جمعیتی که دراین مراسم شرکت میکنند مردان وبچه های کوچک هستند وهمگی لباس کهنه می پوشند.چوپان به همراه گله خود می آید وقبل از حرکت به دنبال جمعیت بره وبزغاله رااز حیوان مادر جدا میکند.

جمعیت به سمت قبله حرکت میکند.افرادی که شرکت میکنند همه به حالت تضرع وزاری "استغفرالله"را زمزمه میکنند.در بیرون از شهر در جای پاک ومسطح جمع میشوند.ونماز میخوانند.نماز طلب باران همانند نماز عید میباشد.رکعت اول هفت تکبیر،رکعت دوم پنج تکبیر-در بین دو تکبیر "استغفرالله العظیم"میگویند.

پس از نماز خواندن ،امام جمعه برروی منبر میرود ودرهمان محل خطبه ای را قرائت میکند سپس امام جمعه لباس بالا تنه مثلاً بشت (besht)[عبا] خود را بالعکس می پوشد وجمعیت هم لباس خود را بالعکس می پوشند.امام خطبه دوم را آغاز میکند.در پایان خطیب دعا میخواند ومردم در جواب آمین میگویند.

پس از اتمام دعا،مردم دستهای همدیگر را میگیرند وهر یک راهی محل کاروخانه هایشان میگردند.این مراسم حدود یک ساعت به طول می انجامد.