فصلی نو

برنامه فصلی نو که یک برنامه گفتگو محور است وبرآن است تا براساس بیانیه مهم و راهبردی گام دوم انقلاب ، فصل جدیدی در تبیین ویژگی های مسیر گذشته انقلاب و فصلی نو در پیش پای کشور بر مبنای نیازها و الزامات ایجاد تمدن نوین اسلامی را بررسی کند.

این برنامه با هدف تبیین و تشریح ظرفیتها و توانمندی های استانی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و همچنین ارتقای آگاهی های عمومی و ایجاد حساسیت در سبک زندگی ایرانی اسلامی در مقایسه با سبک زندگی غربی می باشد.

فصل نو در 24 قسمت 30 دقیقه ایی یک شنبه ها ساعت 12:30 از رادیو خلیج فارس تهیه و پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: سهیل مهر

گزارشگر: رحیم میرابی

تاریخ تولید: 1398