فروچاله های دشت میناب

وضع بحرانی دشت های میناب ، پدر علم کویر شناسی ایران را به میناب کشاند.

پرفسور کردوانی عصر دیروز در بازدید از فروچاله های دشت میناب گفت : حفر چاهها و برداشت بی رویه آب از عوامل ایجاد فروچاله ها در دشت میناب است.

اکنون 15 روستا در دشت میناب با مشکل فرونشستن زمین روبرواند و در برخی روستاها هم فرو چاله هایی به عمق 3 تا 4 متری ایجاده شده است .

پدر علم کویر شناسی ایران افزود : در دشتی که باید ده چاه حفر می شد امروز 30 چاه حفر شده است که این موضوع در دراز مدت سبب نشست زمین و افزایش خسارت زلزله احتمالی در منطقه می شود .

پرفسور کردوانی گفت : کندن چاه چندین معضل اساسی را در کشور ایجاد کرد که در ابتدا عامل پائین آمدن شدید سطح آب و حذف چاه های آرتزین و جایگزین شدن چاه های معمولی و تبدیل چاه های نیمه عمیق به عمیق شد.

همچنین با هدف بررسی کمبود آب در شهرستان میناب همایشی با حضور مسئولان اجرایی در این شهرستان برگزار شد .

وی گفت : برای جلوگیری از نشست زمین و پر شدن سفره های زیرزمینی چاههای عمیق باید پلمپ و سدهای خاکی ساخته شود .

پرفسورکردوانی افزود : استفاده از آب دریا با راه اندازی آبشیرین کن های خورشیدی ، مهار کردن آبهای جمع شده در پشت بام ها از دیگر راهکارهای جبران کم آبی در هرمزگان است .

پدر علم کویر شناسی ایران گفت : مصرف آب باید مدیریت شود تا هم به مردم و هم بخش صنعت و هم بخش کشاورزی برسد.

پرفسور کردوانی افزود : اولویت نخست ، تأمین آب آشامیدنی شهر هاست اما این موضوع نباید سبب به خطر افتادن روستاها شود .

هاشمی نخل ابراهیمی نماینده شرق استان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت : باید از منابع آب استان بطور متعادل بهره برداری شود.

وی گفت : مصرف آب در هرمزگان به خوبی مدیریت نمی شود و آب صنایع باید از آب شیرینکن ها تهیه شود

Loading the player...