فردای بهتر

صدای خلیج فارس به منظور انعکاس رویدادهای علمی استان و کشور برنامه فردای بهتر را تولید و پخش می کند.

از اهداف این برنامه تشویق جوانان و نوجوانان به اشنایی بیشتر با برنامه های علمی وشرکت در جشنواره ها و معرفی نخبگان رشته های مختلف و گسترش علم و فن آوری به ویزه فناوری نانو و همچنین اطلاع رسانی درباره خبرهای روز-جشنواره های داخلی و خارجی می باشد.

در برنامه فردای بهتر با معرفی نخبگان و پژوهشگران هرمزگانی سعی در تشویق و ترغیب آنها برای رسیدن به دستاوردهای جدید علمی می شود.

شما می توانید فردای بهتر را روزهای دوشنبه و چهارشنبه  ساعت 18:02 دقیقه از رادیو خلیج فارس بشنوید.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مریم صابری

نویسنده: غلامرضا رضوی

گوینده: ژیلا پوریا

گزارشگر: محمدرضا خسروی

تاریخ تولید: 97