عرقچین

مردان هرمزگان برای پوشش و محافظت سر از تابش مستقیم خورشید سرپوشهای خاصی را به کار می برند. یکی از این پوشش ها عرقچین است .عرقچینکلاه توری قلاب دوزی شده ای  از جنس نخ های نازک کتانی است که اغلب به صورت آماده از کشورهای عربی خریداری شده و مردان میانسال و ملاحان آن را زیر دستمال بر روی سر می گذارند .

مندیل نیز یکی دیگر از پوشاک مردان این منطقه است که بر روی پیراهن عربی بسته می شود . مندیل به اندازه دستمال است و بعد از بستن دستمال آن را بر روی سر مانند عمامه می پیچند . معمولا بستن مندیل برای شرکت در مجالس عزا یا عروسی بیشتر متداول است و نشان دهنده مقام فرد است .

دستمال واگال نیز نوعی پوشش سر مردانه است که برای پوشیدن آن مانند کشورهای عربی ، دستمال را به صورت آزاد بر روی سر قرار می دهند و حلقه ای از جنس قیطان کلفت و به رنگ مشکی بر روی سر می گذارند . سپس دوطرف گوشه جلوی دستمال را از زیر حلقه عبور میدهند تا دستمال را محکم کنند. استفاده از دستمال واگال در مجالس عروسی بیشتر رواج دارد و هنوز هم یکی از اجزای لباس داماد در جزایر استان است.

منبع: کتاب بادله پوشان، نویسنده: فاطمه باستانی ، عکاس : عبدالحسین رضوانی.